Skip to content

WISDOM เปิดรับ Trainee รุ่น3 ผู้ที่มีความฝันอยากเป็นศิลปินไอดอล

  วง Wisdom เปิดรับผู้ที่มีความฝันอยากเป็นศิลปินไอดอล รักการร้องเพลงการเต้นและการแสดงออก โดย นโยบายของวงมุ่นเน้นสนับสนุน และพัฒนาในทุกๆด้านให้กับน้องๆที่มีความตั้งใจอยากมาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัว WISDOM โดยเป้าหมายในอนาคต วงจะจัดยูนิตต่างๆเพื่อรองรับความสามารถที่หลากหลาย รวมถึง งานที่กำลังเข้ามาในหลายๆรูปแบบ โดยคุณสมบัติการสมัครมีดังนี้

  คุณสมบัติการสมัคร

  • เพศหญิง อายุ 16-26 ปี
  • มีความฝันอยากเป็นศิลปินไอดอล
  • ชอบร้องชอบเต้น (หากมีทักษะการร้อง/เต้น จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

  ขั้นตอนการสมัคร

  • ประวัติส่วนตัวชื่อ นามสกุล อายุ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
  • ส่งคลิปแนะนำตัวเอง ความยาวไม่เกิน 1 นาที
  • ส่งคลิปความสามารถ ร้อง หรือเต้น หรือทั้งร้องและเต้น ความยาวไม่เกิน 1 นาที (ห้ามใช้โปรแกรมแต่งเสียง และห้ามใช้ฟิลเตอร์ในการตัดต่อวีดีโอ)
  • รูปถ่ายครึ่งตัว (เห็นหน้าชัดเจน) และ เต็มตัว อย่างละ 1 ใบ (ห้ามใช้ฟิลเตอร์)
   คลิปและรูปถ่าย สามารถอัพโหลดลง Google drive ตั้งการแชร์เป็น “ทุกคนที่มีลิ้งค์” และส่งลิ้งค์มาได้ที่
   Inbox https://www.facebook.com/wisdomidol
   รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่25 กรกฎาคม 2565