การยุติบทบาทเมมเบอร์ ของ Wave Ryokodol

นางสาว ศรัณยา ตั้งทิวาพร หรือ Wave Ryokodol ขอยุติบทบาทในการเป็นเมมเบอร์ของวง Ryokodol เนื่องด้วยน้องเวฟ มีปัญหาในเรื่องของการเดินทางที่ไม่สะดวก เพราะน้องอาศัยอยู่ในต่างจังหวัดในปัจจุบัน จึงทำให้น้องเวฟไม่สะดวกมาร่วมกิจกรรมของวงต่างๆ ในอนาคตได้ ประกาศนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ผู้บริหารและ เมมเบอร์ทุกคน รวมไปถึงทีมงานทุกคน ขออวยพรให้น้องเวฟประสบความสำเร็จในเส้นทางที่น้องเลือกเองครับ

Wave Ryokodol

ทางวงขอขอบคุณแฟนคลับของน้องเวฟที่ให้การสนับสนุนวงมาโดยตลอดครับ ทางวงยังดำเนินกิจกรรมต่อไปด้วยเมมเบอร์ที่เหลืออยู่ และ จะเปิดตัวเมมเบอร์ใหม่ในเร็วๆ นี้ครับ ขอบคุณครับ