ช็อกแฟนคลับ !! The Glass Girls ประกาศจบการศึกษาของ Trainee ของ วง 6 คนรวด

ประกาศจบการศึกษาของ Trainee โดยน้องๆจะยังคงสถานะของ Member วง The Glass Girls และยังออกงานในฐานะสมาชิกวงจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ค่ะ

ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา Trainee ของ The Glass Girls ทุกคนได้รับโฮกาสในการฝึกซ้อมและการทำงานในฐานะไอดอล เพื่อค้นหาตัวเองว่าเหมาะสมกับการเป็นไอดอลและแนวทางของ The Glass Girls นั้นตรงกับความต้องการของตัว Trainee เองหรือไม่ หลังจากผายการทดลองงานมาระยะหนึ่งแล้วและได้มีการพูดคุยกับทางวงแล้ว มี Trainee 6 คนได้ตัดสินใจยุติบทบาทในฐานะไอดอลของ The Glass Girls ดังต่อไปนี้

นางสาว ชิษณุชา ธวีนันทปรีชา ( Feem ) ตัดสินใจยุติบทบาทในฐานะไอดอลเนื่องจากต้องการกลับไปมุ่งเด้นทางดานการงานและเป้าหมายทางอาชีพที่เพิ่มขึ้น

นางสาว ทอหทัย แก้วจันทรา ( Thorthai ) ตัดสินใจยุติบทบาทในฐานะไอดอลเนื่องจากแนวทางของวงไม่ตรงกับเป้าหมายที่ตัวเองต้องการ ประกอบกับได้ค้นพบในสิ่งที่ชอบมากกว่า

นางสาว ธัญวรรณ บุญสวัสดิ์กุลชัย ( Azusa ) ตัดสินใจยุติบทบาทในฐานะไอดอลเนื่องจากแนวทางการทำเพลงของวง Tgg ไม่ตรงกับแนวเพลงที่ชอบและสนใจ

นางสาว เพ็ญพิชชา เปรมเจริญ ( Marine ) ตัดสินใจยุติบทบาทในฐานะไอดอลเนื่องจากแนวทางของวงไม่ตรงกับเป้าหมายของตัวเองและมีความต้องการที่จะออกไปทำธุรกิจส่วนตัว

นางสาว วริศศภา โสภาญจนวณิชย์ ( Carrot ) ตัดสินใจยุติบทบาทในฐานะไอดอลเนื่องจากมีความไม่สะดวกในหารเดินทางมาฝึผซ้อมและร่วมกิจกรรมของวง และต้องการกลับไปมุ่งเน้นทางด้านการศึกษา

นางสาว สุมิรทร์ญา สัตย์วินิจ ( Creammy ) ตัดสินใจยุติบทบาทในฐานะไอดอลเนื่องจากต้องการกลับไปมุ่งเน้นด้สนการศึกษา

ที่มา : https://www.facebook.com/theglassgirlsband/posts/1884778998372329