The Glass Girls

eiweiw tgg พบเชื้อ covid-19

Eiweiw The Glass Girl ได้รับเชื้อ COVID-19

เนื่องด้วยในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 อิ๋วๆ ( นางสาว พรชณมน นนทภา ) ทราบผลว่าได้รับเชื้อ COVID-19 เนื่องจากวันที่ 7 กรกฎาคม คุณพ่อของน้อง อิ๋วๆ มีอาการไข้เล็กน้อย ทางครอบครัวของอิ๋วๆ จึงได้ไปตรวจด้วยวิธีการ SWAB ที่คลินิก วิภาราม อ่อนนุช หลังจากรอผลตรวจ… Read More »Eiweiw The Glass Girl ได้รับเชื้อ COVID-19

grande TGG

ขอแนะนำ”Grande” Unit แก้วใบใหญ่ของ The Glass Girls

ประกอบด้วย พี่ใหญ่ทั้ง 3 คนของวงได้แก่Mint The Glass GirlsEiweiw The Glass GirlsKaimook The Glass Girls โดยแนวทางของ Grande นั้นจะทำงานควบคู่ไปกับ The Glass Girls ในแนวเพลง City-pop ในรูปแบบเฉพาะของพวกเรารอติดตาม Single แรกของพวกเรา โดยในเพลงแรกนั้น… Read More »ขอแนะนำ”Grande” Unit แก้วใบใหญ่ของ The Glass Girls

Mymé The Glass Girls ขอจบการศึกษาจากวง The Glass Girls

ประกาศสำคัญ นางสาว ณิชาภา แพร่พีรกุล หรือ Mymé The Glass Girls ขอจบการศึกษาจากวง The Glass Girls เนื่องจากภาระทางการศึกษาทำให้น้องมายเม่ ไม่สามารถมาร่วมฝึกซ้อมและร่วมกิจกรรมของทางวงได้ ประกอบกับสถานการณ์ Covid-19 ในปัจจุบัน น้องจึงได้ปรึกษากับทางวงหลายๆครั้ง จึงของยุติบทบาทการเป็นเด็กฝึก (Trainee) ของวง The Glass Girls… Read More »Mymé The Glass Girls ขอจบการศึกษาจากวง The Glass Girls