Idol Exchange

idol exchange ticket

งาน Idol Exchange “Ticket To Happiness” 23-24 ตุลาคมนี้

หลังจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้งาน Idol Exchange ไม่สารถจัดได้ทั้งตัวงานและงานขายบัตร เรียกได้ว่าเป็นการกลับมาจัดงานในรอบครึ่งปีเลยทีเดียว โดยมีวงต่างๆ เข้ารวมดังนี้ Cm Cafe , The Glass Girl , WISDOM , Chypre , Black Dolls , Brahm , Adrenaline… Read More »งาน Idol Exchange “Ticket To Happiness” 23-24 ตุลาคมนี้

COVID-19 ทำพิษเลื่อนการจัดงาน Idol Exchange

เนื่องด้วย​สถานการณ์​การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ​ทาง MBK Center มีความห่วงใย​ และเพื่อความปลอดภัยสำหรับทุกคน​ จึงขออนุญาตเลื่อนงาน Idol Exchange At Avenue Zone A-B, G Floor วันที่ 1 -2 พ.ค. 64 ออกไปก่อน ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการจัดงาน Idol Exchange… Read More »COVID-19 ทำพิษเลื่อนการจัดงาน Idol Exchange