Hatobito

มายด์ hatobito จบการศึกษา

“มายด์” ณิชกานต์ จิรานิธิกูล ได้จบการศึกษาอย่างเป็นทางการจาก HatoBito

ประกาศจาก Hatobito “มายด์” ณิชกานต์ จิรานิธิกูล ได้จบการศึกษาอย่างเป็นทางการจาก HatoBito โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. เป็นต้นไป ทางเราขอให้น้องมายด์ ประสบความสำเร็จในเส้นทางต่อจากนี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบประกาศ ณ วันที่ 21 ต.ค 2564 ที่มา : https://www.facebook.com/hatobito/posts/438555300936026

hatobito forget me not

HatoBito – Forget Me Not

ซิงเกิ้ลล่าสุดจากวง Hatobito อีกหนึ่งเพลงช้าที่ แค่ Lyric Video ก็น่าสนใจแล้ว