Fita

fita-female-idol-trade-association

Female Idol Trade Association : FITA

ทางสมาคมขอแจ้งแนวทางในการทำงานของสมาคม เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันของทุกฝ่าย และเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินการของสมาคมอย่างชัดเจน โดยมีเนื้อความดังต่อไปนี้ 1.เพื่อส่งเสริมธุรกิจ และกิจการของไอดอลหญิงให้มีมาตรฐาน และคุณภาพที่ดีขึ้น2.เพื่อเป็นที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำและชี้แนะแนวทางกับผู้ที่อยากมีธุรกิจไอดอลเป็นของตนเอง3.เพื่อเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำกับทางค่ายหรือศิลปิน ถ้ามีปัญหาในการทำงานกับบุคคลหรือองค์กรต่าง ๆ4.ให้ความเข้าใจเรื่องสิทธิ และผลประโยชน์ใด ๆ ต่อผู้ว่าจ้าง หรือต่อองค์กรต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เกิดการเสียผลประโยชน์โดยไม่จำยอม5.รูปแบบการทำงานของ FITA มีความโปร่งใส ซึ่งทุกคนสามารถตรวจสอบเอกสารหรือสิ่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมาคมได้อย่างชัดเจน6.เน้นการสร้างกิจกรรม เพื่อเกิดการส่งเสริมธุรกิจไอดอล มากกว่าการสร้างกิจกรรมเพื่อก่อประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว7.ไม่มีการสร้างข้อกำหนด หรือกฏเกณฑ์ หรือก้าวก่ายการทำงานใด ๆ… Read More »Female Idol Trade Association : FITA

fita till we meet

FITA Till We Meet Stage Show 2021

เตรียมพบกับ ‘FITA Till We Meet Stage Show 2021′ คอนเสิร์ตออนไลน์จาก สมาคมการค้าธุรกิจไอดอลหญิง ที่จะทำให้ทุกคนกลับมาเจอไอดอลที่คุณรักอีกครั้ง! ในวันที่ 7 พฤศจิกายน ตั้งแต่ 5 โมงเย็นเป็นต้นไป ชมฟรี บน YouTube