Skip to content

ตันโอชิ

โอชิ คามิโอชิ ตันโอชิ

ต้องชอบแค่ไหน “โอชิ” “คามิโอชิ” หรือ “ตันโอชิ”

    คำศัพท์คำหนึ่งที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆ นั่นก็คือคำว่า “โอชิ” หรือที่เข้าใจกันอย่างง่ายๆ ก็คือคุณ ชอบใคร หรือ สนับสนุนใคร ซึ่ง โอชิมาจากคำว่า 推薦(suisen – การแนะนำ) และ メン จาก メンバー(member) ซึ่งนอกจากคำว่าโอชิเมมแล้ว ยังมีการแบ่งลำดับความชอบของแฟนคลับได้เป็นหลายระดับ โอชิ แปลว่า ผลักดันหรือสนับสนุน ซึ่ง ในที่นี้หมายถึงการสนับสนุนสมาชิกที่ชื่นชอบ ลักษณะของการชอบถ้าเปรียบเทียบแล้วเหมือน… Read More »ต้องชอบแค่ไหน “โอชิ” “คามิโอชิ” หรือ “ตันโอชิ”