วง SWEAT16

SWEAT16 วงไอดอลสังกัด Yoshimoto Entertainment จากญี่ปุ่น ประกอบไปด้วยสมาชิกดังนี้

 1. แอ๊นท์-วรินดา เนินเพิ่มพิสุทธิ์ (กัปตันวง) – ยุติบทบาท 21/6/2021
 2. ม่านมุก-ชดาธาร ด่านกุล
 3. เอ๋-วาสนา พิมพ์จันทร์ – ยุติบทบาท 25/2/2021
 4. พิม-พิม ขจรเวคิน
 5. เพชร-พรรษา บุณยะกลัมพ
 6. พาด้า-ปภาดา ตันติประสงค์ชัย
 7. ซอนญา- ซอนญา ชิษณุชา ดอนเนลลี่
 8. พราวด์-ปัทมาริษา ปัดภัย
 9. เฟรม-สุธาสินี เอมทอง
 10. แอนนี่-อรรฆพร สร้อยสุข – ยุติบทบาท 18/2/2019
 11. มิวสิค-จิดาภา จงสืบพันธ์ – ยุติบทบาท 17/8/2019
 12. นิ้ง-พิชชาภา กันตพิชญาธร – ยุติบทบาท 13/2/2020
 13. มิ้น-ทสมา เทศน์ธรรม – ยุติบทบาท 24/10/2020