วง Shining Star

Shining Star วงไอดอลกรุ๊ปที่คอนเซ็ปตมาจากดวงดาว

รุ่น 1 ประกอบไปด้วยสมาชิก

รุ่น 2 ประกอบไปด้วยสมาชิก

รุ่น 3 ประกอบไปด้วยสมาชิก