Shining Star ประกาศโลโก้ และ สีประจำตัวเมมเบอร์ใหม่

shining star new announcement

Shining Star ประกาศเปลี่ยนแปลง โลโก้และ สีประจำตัวเมมเบอร์ใหม่ดังนี้ เริ่มใช้ 1 ก.ค. เป็นต้นไป

Maimai Shining Star สีชมพู

maimai shining star


Yoony Shining Star สีขาว

yoonny shining star


Mameow Shining Star สีเหลือง

mameow shining star


SKY Shining Star สีดำ

sky shining star


Janus Shining Star สีส้ม

janus shining star


IYA Shining Star สีฟ้า

iya shining star


MEW Shining Star สีเขียว

mew shining star


KAIMOOK SKY Shining Star สีทอง

kaimook shining star


Minigift Shining Star สีแดง

minigift shining star