ประกาศประกาศสำคัญจาก RELIVESEKAI

Sayumi RELIVESEKAI ขอยุติบทบาทการเป็นสมาชิกวง RELIVESEKAI เนื่องด้วย Sayumi ได้รับโอกาสทางด้านการงาน ซึ่งต้องใช้เวลา และความทุ่มเทกับการงานอย่างเต็มที่ โดยทำให้ไม่สามารถมาร่วมฝึกซ้อม และร่วมกิจกรรมของทางวงได้ โดยทาง Sayumi ได้ตัดสินใจที่จะยุติบทบาทการเป็นสมาชิกวง RELIVESEKAI ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไป

SayumiRelive

ทางสมาชิกวง และทีมงานขอเป็นกำลังใจให้กับการทำงานของ Sayumi และขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานต่อจากนี้