ป๊อปอาย 2Whist ประกาศจบการศึกษาจากค่าย SETL Entertainment

ประกาศสำคัญจาก Sea Lastrail Entertainment

เนื่องจาก นางสาว ปฐมาพร จารุพัฒน์พิรัญ หรือ ป๊อปอาย สมาชิก 2whist กำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และ ก้าวเข้าสู่งานประจำอีกสาขาหนึ่ง ป๊อกอายจึงประกาศจบการศึกษาจากค่าย SETL Entertainment

popeye 2whist

โดย ป๊อปอายจัมีผลงานมนนาม 2whist จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน แต่เนื่องด้วยภาระกิจส่วนตัวทำให้ป๊อบอายไม่สามารุทำการไลฟ์ได้ตั้งแต่ะวันนี้เป็นต้นไป ทางทีมผู้บริหารและทีมงานของค่าย Sea Lastrail Entertainment ขอให้ป๊อปอายมีคววามสุขความสำเร็จในเส้นทางที่ตัวเองเลือก ขอบคุณสำหรับทุกการสนับสนุน และ กำลังใจที่มีให้น้องมาโดยตลอด