ประกาศการตรวจพบเชื้อ COVID-19 ของสมาชิก Shining Stars

ประกาศสถานการณ์เกี่ยวกับการตรวจพบเชื้อ COVID-19 ของศิลปิน โพลี่ Shining Stars

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ที่ผ่านมาทางวง Shining Star ได้รับแจ้งจาก โพลี่ กรณภัทร โกวิทปกรณ์กุล มีอาการเจ็บคอ ทางบริษัทฯ ได้ทำการตรวจ ATK เบื้องต้นพบว่าผล “ติดเชื้อ” และทางบริษัทจึงให้ทาง “โพลี่” ตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ตามระบบของกระทรวงสาธารณสุข และในวันนี้ ( 11 มกราคม 2565 เวลา 16:00 ) ทางโรงพยาบาลได้แจ้งผลตรวจว่า “พบเชื้อ COVID-19” ขณะนี้โพลี่กำลังประสานงานเพื่อเข้ารักษาตัวต่อไป

สำหรับสมาชิก ShiningStars คนอื่นทุกคนและ Staff ที่เข้าร่วมงานดองกี้ทองหล่อ ได้ทำการตรวจ ATK เบื้องต้นทุกวัน และยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม

และทางบริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบและแจ้งผู้ใกล้ชิดกับ “โพลี่” เรียบร้อยแล้ว และผู้ใหล้ชิดตรวจ ATK เบื้องต้นยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตามสำหรับท่านที่เดินทางมาร่วมงานดองกี้ทองหล่อหรือได้สัมผัสกับโพลี่ ในระหว่างเชกิในวันที่ 8 มกราคม 2565 ขอให้ท่านกักตัวและเฝ้าสังเกตอาการของท่าน

poly-shining-star-covid-19

ที่มา : https://www.facebook.com/ShiningStars.IDOL/posts/1707042492837570