นุ่น และ แพท ได้หมดสัญญากับทางทีม Pinku Notori

เนื่องจาก นุ่น (ณัฏฐนันท์ ล้วนรัตน์) และ แพท (ไรวินทร์ อัครเดชาวิพัฒน์) ได้หมดสัญญากับทางทีม Pinku Notori จึงยุติบทบาทการเป็นสมาชิกทีม Pinku Notori

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 นี้ เป็นต้นไป

pinku-notori-announcement

ที่มา : https://www.facebook.com/PinkuNotori/posts/1848563225339553