แพรพันช์ ศิลปินจากค่าย BH Brickhouse ติดเชื้อ COVID-19 จากบุคคลใกล้ชิด

เนื่องจากวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564 ช่วงเวลา 21.30 น. ทางทีมงานของ BH Brickhouse ได้รับแจ้งข่าวจากศิลปิน นางสาว อชชิรญาณ์ สำราฐผยอมสุข ( แพรพั้นช์ ) ว่าศิลปินมีความเสี่ยงที่จะติดเชื่อจากบุคคลใกล้ชิดที่เพิ่งทราบผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่ได้ผลเป็น Positive จึงได้รีบทำการตรวจเพื่อยินยันผล ฑธขญฉฑ และผลออกมาวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 ได้รับผล Positive จากเหตุดังกล่าว

จากไทม์ไลน์ที่ศิลปินได้แจ้งมา BH Brickhouse ได้แจ้งให้ศิปลินกักตัวแยกออกจากบุคคลรอบข้าง พร้อกมับประกาศให้ทุกคนที่ใกล้ชิดศิลปินตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 ให้กักตัวแยกออกจากบุคคลรอบข้างและเฝ้าสังเหตุอาการเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน

bh brickhouse covid-19

ทั้งนี้ BH Brickhouse ขอแจ้งให้ทราบว่าทุกการปฏิบัติงานก่อนเริ่มงาน ทางทีมงานได้ดำเนินมาตรการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ได้มีการตรวจคคัดกรองบุคลากรและทีมงานทุกคนอย่างละเอียดด้วยชุดตรวจชนิด ATK ซึ่งผลตรวจของทุกคนที่ปฏิบัติงานเป็น Nagative

อย่างไรก็ดี BH Brickhouse ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจ และขอบคุณในความเข้าใจจากองค์กรพันธมิตรทุกท่านในการปรับเปลี่ยนแผนงานและขออภัยในผลกระทบที่เกิดขึ้น ขอให้ศิลปินทุกคนสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยและก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน

บริษัท บีเอช บริคเฮาส์ จำกัด
16 กันยายน พ.ศ. 2564

ที่มา : https://www.facebook.com/bhbrickhouse/posts/1187457335072638