วง Peach You ประกาศสมาชิกจบการศึกษารวดเดียว 5 คน

ประกาศสำคัญจากวง Peach You

“จินจิน” นางสาวศรสิริ คงตระกูลเทียน ,“มิ้น” นางสาวณัฐณิชา จันทร์สามสี ,“มายด์” นางสาวชนิตา อินอรัญ ,“มายมิ้นท์” นางสาวปาณิสรา พันธ์ทอง ,“ตุ๊กติ๊ก” นางสาวปติมา มั่นมงคลจิต ได้จบการศึกษาอย่างเป็นทางการจากการเป็นเมมเบอร์วง Peach You เนื่องจากเหตุผลส่วนตัว มีผลตั้งแต่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป โดยระหว่างนี้จะยังคงสถานะเมมเบอร์ เพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ

peach you graduation announcement

กิจกรรมอำลาของเมมเบอร์ทั้ง 5 คน จัดขึ้นในงาน Idol Exchange วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2564 สำหรับพบเจอแฟนคลับเป็นครั้งสุดท้ายในฐานะเมมเบอร์ของ Peach You

ตลอดระยะเวลาที่เป็นเมมเบอร์ของ Peach You ทั้ง 5 คนได้ทำหน้าที่ตนเองได้เป็นอย่างดี ขอให้น้อง ๆ ประสบความสำเร็จทั้งด้านการงานและการเรียน
ขอบคุณที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ Peach You

บริษัท เจนเนอเรชั่น คิ้วท์ จำกัด
ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564