ประกาศการยุติบทบาทสมาชิกในฐานะ S16 New Gen Project

เนื่องด้วยเหตุผลทางการศึกษา Pat จะไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ต่อจากนี้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไปทั้งนี้บริษัทฯได้มีการปรึกษาและตกลงร่วมกันกับศิลปินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ที่ให้การสนับสนุนและให้กำลังใจ Pat มาโดยตลอด