เปลี่ยนโครงสร้าง และ ยุติบทบาทวง Otatatatatatata

otatatatatatata announcement

นับตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2564 ทางต้นสังกัด Verycat Record ได้มีการปรับโครงสร้าง การบริหารงานเนื่องจากมีการประสานร่วมทุนบริการกับทางประเทศญี่ปุ่น โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ขึ้นใหม่ ขยายตลาดไปยังกลุ่มกระแสหลัก และมุ่งพัฒนาให้เพลงมีความสากลมากขึ้น ทางค่ายได้วางมาตรฐานและปรับปรุงภาพลักษณ์ รวมถึงคุณภาพของงานไว้ในเบื้องต้น โดยหากทางต้นสังกัดมีความคืบหน้าจะนำมาประกาศให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้เนื่องจากการปรับกลยุทธด้านการตลาดของทางค่าย Verycat Record ต้นสังกัดจึงต้องประกาศ “ยุติบทบาทของวง Otatatatatatata” ซึ่งได้ปรับภาพลักษณ์ใหม่เป็น “Pol! Poly” ภายใต้แนวทางและคอนเซ็ปต์ Japanista แต่คงสมาชิกเดิมได้แก่ ต้นน้ำ และ ตากลม และได้เพิ่มสมาชิกใหม่ขึ้น เพื่อให้เกิดความลงตัว

โดยทาง Official จะแก้ไขพัฒนาและสร้างมาตรฐานให้ดียิ่งขึ้น

ที่มา : https://www.facebook.com/otatatatatatataidol/photos/a.115473776690470/343721750532337/