ประกาศสำคัญจาก Eri RELIVESEKAI ขอยุติบทบาทการเป็นสมาชิกวง

Eri RELIVESEKAI ขอยุติบทบาทการเป็นสมาชิกวง RELIVESEKAI เนื่องด้วย Eri ต้องการมุ่งเน้นทางด้านการศึกษาเป็นหลักซึ่งต้องใช้เวลา และความทุ่มเทในการเตรียมพร้อมสำหรับการศึกษาต่อ โดยทำให้ไม่สามารถมาร่วมฝึกซ้อม และร่วมกิจกรรมของทางวงได้ โดยทาง Eri ได้ตัดสินใจที่จะยุติบทบาทการเป็นสมาชิกวง RELIVESEKAI ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เป็นต้นไป ซึ่งงาน Blaze Live Vol.4 จะเป็นงานสุดท้ายของ Eri ในฐานะสมาชิกวง RELIVESEKAIทางสมาชิกวง และทีมงานขอเป็นกำลังใจให้กับการเตรียมพร้อมสำหรับการศึกษาต่อของ Eri และขอให้ประสบความสำเร็จในการศึกษาต่อจากนี้

graduation-Eri-RELIVESEKAI

ที่มา : https://www.facebook.com/relivesekai/posts/264975622387621