Skip to content

Mymé The Glass Girls ขอจบการศึกษาจากวง The Glass Girls

  ประกาศสำคัญ

  นางสาว ณิชาภา แพร่พีรกุล หรือ Mymé The Glass Girls ขอจบการศึกษาจากวง The Glass Girls

  เนื่องจากภาระทางการศึกษาทำให้น้องมายเม่ ไม่สามารถมาร่วมฝึกซ้อมและร่วมกิจกรรมของทางวงได้ ประกอบกับสถานการณ์ Covid-19 ในปัจจุบัน น้องจึงได้ปรึกษากับทางวงหลายๆครั้ง จึงของยุติบทบาทการเป็นเด็กฝึก (Trainee) ของวง The Glass Girls ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

  ทางวงขอขอบคุณประสบการณ์ดีๆที่เราได้ร่วมงานกันมา ขอให้น้องมายเม่ประสบความสำเร็จด้านการศึกษา และอยากให้ทุกๆคนมาร่วมส่งกำลังใจให้กับน้องมายเม่ด้วยนะคะ

  The Glass Girls Official

  ข้อความจากน้องมายเม่

  myme_tgg