Meemie Cmcafe ขอจบการศึกษาจากยูนิต Cheesy Pie​ และค่าย Cm​Cafe​

นางสาว ภัคจิรา ภูริพันธ์ หรือ meemie cmcafe ขอจบการศึกษาจากยูนิต Cheesy Pie​ และค่าย Cm​Cafe​

Meemie CmCafe

เนื่องจากมีมี่ต้องไปทำงานประจำที่ต่างจังหวัด ซึ่งต้องใช้เวลาเต็มที่กับงานมากขึ้นเเละมีวันหยุดที่น้อยลง ทำให้ไม่สามารถมาร่วมฝึกซ้อมและร่วมกิจกรรมของทางวงได้ จึงขอยุติบทบาทการเป็นไอดอลของยูนิต Cheesy Pie​ และค่าย Cm​ Cafe​ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน​ 2564 เป็นต้นไป

**โดยมีมี่จะเข้าร่วมกิจกรรม Cm Cafe​ Zoom Online​ Calling แทนงานอำลา ซึ่งจะมีประกาศ​กิจกรรม​เร็วๆนี้**

ที่มา : https://www.facebook.com/Cmcafeofficial/posts/312300033593312