ประกาศจากทีมงาน MARUYAเรื่อง กรณีพบผู้มีผลตรวจ ATK เป็นบวก

ตามที่มีข่าวพบผู้มาร่วมงาน MARUYA #31 ในวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ และมีผลตรวจ ATK เป็นบวก ในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 จึงได้รับการเข้าตรวจ RT-PCR และทีมงานได้รอผลการตรวจอย่างเป็นทางการจากโรงพยาบาลอยู่นั้น

ทางงานขออนุญาตชี้แจงว่า งาน MARUYA #31 มีมาตรการการคัดกรองผู้เข้าร่วมงานอย่างเข้มข้น ตามประกาศที่หน้าเพจ MARUYA ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2564 ว่ามีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างาน โดยไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายเกิน 35.7 องศาเซลเซียสเข้าพื้นที่จัดงาน และต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน ผ่านทางแอปพลิเคชันหมอพร้อม หรือเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนอื่นๆ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน กรณีได้รับวัคซีนไม่ครบ ให้แสดงผลตรวจ ATK ล่วงหน้าไม่เกิน 48 ชั่วโมง มาแสดงตนต่อทีมงานพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน รวมทั้งเน้นย้ำให้ผู้ร่วมงานสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และหมั่นล้างมือด้วยเจล หรือสเปรย์แอลกอฮอล์

เมื่อได้รับทราบข่าวผู้มีผลตรวจ ATK เป็นบวกทีมงานมิได้นิ่งนอนใจ ได้มีการติดตามประสานงานไปทันทีที่ได้รับทราบข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม ได้สอบถามข้อมูลเบื้องต้น รวมถึงได้พูดคุยกับครอบครัวของผู้มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ทางครอบครัวขอไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ จนกว่าผลตรวจ RT-PCR จะออกมาก่อน

ขณะนี้ ผลตรวจได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พบว่ามีผลเป็น Positive พบการติดเชื้อ Covid-19 โดยผู้ติดเชื้อได้เข้ารับการรักษาตามขั้นตอนทางสาธารณสุขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่แสดงอาการใดๆ ครอบครัวของผู้ติดเชื้อจึงได้มอบข้อมูลไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อย้อนหลัง 14 วัน ให้กับทางทีมงาน และขอให้ประกาศลงเพจ MARUYA ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่มา : https://www.facebook.com/Maruya.in.th/posts/5318742054808568