LIT ENTERTAINMENT : Trainee Audition 2022

LIT ENTERTAINMENT : Trainee Audition 2022 เปิด Audition ศิลปินฝึกหัด ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2564 – 15 มกราคม 2565

กรุณาอ่านคำชี้แจงโดยละเอียด

Trainee Audition Lit Entertainemtn

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. ผู้สมัครจะต้องมีอายุตั้งแต่ 15 – 25 ปี
  2. ผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
  3. ไม่จำกัดเพศและสัญชาติ
  4. ผู้สมัครจะต้องไม่ติดสัญญากับค่ายเพลง สังกัด หรือ บุคคลใด ๆ
  5. ผู้สมัครจำเป็นต้องตั้งค่า Social Media ให้เป็นสาธารณะ เพื่อให้ทางค่ายสามารถเข้าถึงได้และใช้ในการประกอบการพิจารณา

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบสัมภาษณ์ ทีมงานจะติดต่อกลับ ❗️ ภายในวันที่ 24 มกราคม 2565 ❗️
หากไม่ได้รับการติดต่อภายในวันดังกล่าวถือว่า ไม่ผ่านการคัดเลือก

คำแนะนำ : ขอให้ผู้สมัครทุกคน ตั้งชื่อไฟล์ หรือ คลิปวิดีโอ ด้วยฟอร์ม : ชื่อเล่น_ชื่อจริง

หมายเหตุ

  • การตัดสินของ LIT ENTERTAINMENT ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครจะนำไปใช้เพื่อการคัดเลือกศิลปินฝึกหัดเท่านั้น ทางค่ายจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของผู้สมัครทุกกรณี
  • หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อได้ที่ Line Official LIT Entertainment ( ID Line : @litent_official ) มี @

📌กรุณาตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องและครบถ้วน ก่อนกดส่ง หากกดส่งแล้วจะไม่สามารถทำการแก้ไขได้ และทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือส่งคำตอบซ้ำทุกกรณี📌

https://www.facebook.com/LITENTERTAINMENTth/posts/425798072520174