วง Last Idol Thailand

Last Idol รายการแข่งขันคัดเลือก Idol มีสมาชิกชั่วคราว 7 คน ผู้ท้าชิงต้องทำการแสดงเพื่อให้คณะกรรมการเลือกคนที่อยู่ต่อ ระหว่างสมาชิกชั่วคราว หรือ ผู้ท้าชิงจะได้ไปต่อ โดยคณะกรรมการที่สุ่มได้หมายเลขที่ถูกเลือกจะเป็นผู้ตัดสิน ซึ่งมีโอกาสเพียงครั้งเดียว