ประกาศเรื่อง ยุติบทบาทในฐานะศิลปินของวง “LaBis” และข้อความจากสมาชิก

บริษัท LOVEiS Entertainment ขอประกาศ เรื่อง ยุติบทบาทของวง LaBis

บริษัท LOVEiS Entertainment ขอชี้แจงให้ทราบว่าทางวง LaBis ได้ตัดสินใจยุติบทบาทในฐานะศิลปินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

loveis labis

โดยทางบริษัทฯ อนุญาตให่้สมาชิกยกเลิกสัญญากับทางบริษัทฯได้ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ยังคงรับผิดชอบเป็นผู้ประสานงานต่อจนงานสำเร็จเรียบร้อย ส่วนศิลปินจะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่อบริหารจัดการเวลาทำงานที่คงเหลือให้สำเร็จเสร็จสิ้นด้วยดี จนถึงวันที่ 31 ตุลาคมนี้

message dear labis
message ninew labis
message book labis
message fah labis
message bibie labis