Skip to content

ประกาศยุติบทบาท กอข้าว Shimaidol เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ

    29.04.2021

    ประกาศยุติบทบาทกอข้าว Shimaidolจากการเป็นสมาชิกวง Shimaidol เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพของน้อง (เคยบาดเจ็บหนักที่เท้า) และความคิดเห็นของทางครอบครัวไม่สอดคล้องกับแนวทางการทำงานของวง โดยมีผลนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

    กอข้าว Shimaidol

    ที่มา : https://www.facebook.com/shimaidol.official/posts/294241952268349