Skip to content

ถามแม่ก่อนนะคะ – Jewel Girls [Trainee Version]

    เป็นผลงานเพลงในรูปแบบ Pre Single ของพวกเราในฐานะ Trainee ของวง Jewel Girls นะคะ โดยเป็นการนำเพลงเก่าของศิลปินในค่ายมาทำในรูปแบบใหม่ค่ะ

    สมาชิก Trainee Gen1 ได้แก่ รุ้งทราย, ดาริน, เนย, แนน, อีฟ, อิงอิง, แคท, ต้นข้าว