I Want to see you ซิงเกิ้ลใหม่จาก Wawa Yanisa Boonrodkrab

ซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดจาก วาวา Yanisa Boonrodkrab – I WANT TO SEE U

Single ใหม่ล่าสุดจาก “Wawa Yanisa” เพลงนี้พูดถึงการที่เราคิดถึงใครบางคนจนอยากเจอเขาทุกๆวัน อยากอยู่กับเขาตลอดทั้งวัน เป็นความคิดถึงที่ไม่สามารถพูดผ่านทางโทรศัพท์ได้ ก็เหมาะกับสถานการณ์ตอนนี้ในปัจจุบันค่ะ วาวาเชื่อว่า..ใครหลายๆคนอาจจะกำลังคิดถึงใครบางคนอยู่ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบความสัมพันธ์ไหนก็ตามค่ะ