ขอประกาศยุติบทบาทการเป็นเมมเบอร์ของวง Florizta เนื่องจากสมาชิกหมดสัญญา

ประกาศสำคัญ

เนื่องจาก อ้อย, เฟิร์น, มียู, มอส และใบไผ่ ได้หมดอายุสัญญากับทาง Florizta Official แล้ว เมมเบอร์ทั้ง 5 คน จึงขอประกาศยุติบทบาทการเป็นเมมเบอร์ของวง Florizta ไว้เพียงเท่านี้

ที่มา : https://www.facebook.com/Florizta.official/posts/561848195204692