Feeme’ ประกาศจบการศึกษาจากวง WISDOM

ประกาศสำคัญจากวง Wisdom

ประกาศจบการศึกษา feeme wisdom

นางสาว คณิตรา อันตะยา ขอประกาศจบการศึกษาจากการเป็นสมาชิกวง WISDOM เนื่องด้วยภารกิจทางการศึกษาที่มากขึ้น ทำให้อยากให้เวลาและความสำคัญกับการศึกษาอย่างเต็มที่ในภาคการศึกษาที่กำลงัจะเปิดเรียน สุดท้ายนี้ขอให้ฟีเม่ มีความสุขกับเส้นทางที่เลือกเดิน

ที่มา : https://www.facebook.com/wisdomidol/posts/827615551524327