วง CMJ

CMJ วงไอดอลกรุ๊ปที่เป็นความร่วมมือระหว่างค่าย CM Cafe และ ทีมงานจากญี่ปุ่น ล่าสุดได้ประกาศเปิดตัวแล้ว 1 ยูนิต ได้แก่ Castella「カステラ」ประกอบไปด้วย

สมาชิกยูนิต CASTELLA By CMJ

Friend CMJ 「フレン」
Praeploy CMJ 「プレアプロイ」
Nadear CMJ 「ナーディア」
Fahmini CMJ 「ファーミニ」
Tangkwa CMJ 「テンクワー」
Plaifah CMJ 「プライファー」
Vasa CMJ 「ワーサー」
Cherrie CMJ 「チェリー」