บทความ

บทความ อธิบายข้อสงสัยในวงการ เพื่อให้เข้าใจ ศิลปินไอดอลกรุ๊ปได้มากยิ่งขึ้น แนะนำเรี่องราวที่หลายๆคนไม่เข้าใจ หรือเข้าใจผิด
นำมาอธิบายในหลายๆ แง่มุม ไม่ว่าจะเป็นในแง่มุมของธุรกิจ มุมของแฟนคลับ หรือ มุมของศิลปินเอง ด้วยเหตุผล บนพื้นฐาน ข้อมูล ข้อเท็จจริง