ประกาศยุติบทบาทเมมเบอร์ ของ Bam Ryokodol

การยุติบทบาทเมมเบอร์ ของ Bam Ryokodol

นางสาว ปุณณ์ลักษณ์ พรรณสกุลวัฒน์ หรือ Bam Ryokodol ขอยุติบทบาทในการเป็นเมมเบอร์ของวง Ryokodol เนื่องด้วยแนวทางของวงและน้องแบมนั้นไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันครับ

Bam-Ryokodol

ประกาศนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ผู้บริหารและ เมมเบอร์ทุกคน รวมไปถึงทีมงานทุกคน ขออวยพรให้น้องแบมประสบความสำเร็จในเส้นทางที่น้องเลือกเองครับ

ทางวงขอขอบคุณแฟนคลับของน้องแบมที่ให้การสนับสนุนวงมาโดยตลอดครับ ทางวงยังดำเนินกิจกรรมต่อไปด้วยเมมเบอร์ที่เหลืออยู่ครับ

Tags: