Skip to content

ประกาศผลตรวจเชื้อ Covid-19 ของ “อุ๋มอิ๋ม” สมาชิกวง Pretzelle

    ประกาศผลตรวจเชื้อของสมาชิกวง PRETZELLE

    ทีมงานของแจ้งให้ทราบว่า “นางสาว อัญรินทร์ ชัยอนันต์โสภณ” หรือ อุ๋มอิ๋ม Pretzelle ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 โดยมีผลการตรวจคือ “พบเชื้อ” และขณะนี้อยู่ในระหว่างการรักษาตัวโดยทีมแพทย์

    เพื่อความปลอดภัยของอุ๋มอิ๋มและบุคคลรอบตัว จึงขอแจ้งหใ้ทราบว่า งานที่เกี่ยยวข้องกับอุ๋มอิ๋มทั้งมหดจะถูกเลื่อนออกไปจนกว่าจะรักษาหายดี โดยทีมงานได้แจ้งผู้เกี่ยวข้องและใกล้ชิดอุมอิ๋มในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงรับทราบเรียบร้อยแล้วรวมถึงให้สมาชิกวง PRETZELLE และทีมงานที่ใกล้ชิดอุ๋มอิ่มทุกคนเข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 โดยเร็วที่สึดและปฏิบัติตัวตามมาตรการของรัฐ