“แอนจี้” Peach You ตรวจพบเชื้อ COVID-19

PEACH YOU OFFICIAL- ANNOUNCEMENT

บริษัท เจนเนอเรชั่น คิ้วท์ จำกัด ผู้ดูแลศิลปินในสังกัดวง Peach You ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า ” แอนจี้ – บุณยานุช ชัยพรแก้ว ” ได้ไปตรวจหาเชื้อ Covid-19 ผลตรวจแจ้งว่า พบเชื้อ

ทางบริษัทฯ ศิลปิน และครอบครัวได้แจ้งคนใกล้ชิดให้ทราบเพื่อเตรียมกักตัว ตรวจเชื้อ และสังเกตุอาการต่อไปตามมาตรการอย่างเคร่งครัดทางบริษัท เจนเนอเรชั่น คิ้วท์ จำกัด และศิลปินขออภัย และขอบคุณทุกกำลังใจ ทุกความห่วงใยมา ณ ที่นี้⠀

18 April 2021

แองจี้ Peachyou Covid-19
แองจี้ Peachyou Covid-19

ที่มา : https://www.facebook.com/peachyou.idol/posts/161011862579108