Skip to content

แถลงการณ์ด่วน !! เรื่องการกระผิดกฎข้อบังคับวง Aliszt ของ น้องเนเน่

    อัปเดตผลงาน นางสาว กรัณฑรัตน์ งามพลวิโรจน์ หรือ เนเน่ หนึ่งในสมาชิกวง Aliszt ได้กระทําการอันเป็นผิดระเบียบข้อบังคับของ วงใน “ข้อ 11.16 ไม่อนุญาตให้ติดต่อกับแฟนคลับเป็นการส่วนตัว” ซึ่งหลังจากที่ทางทีมงาน ได้รับทราบถึงการ กระทําดังกล่าวได้มีมติให้เรียก เนเน่ มารับทราบถึงการกระทําผิดดังกล่าว และวางบทลงโทษโดยมีมติการประชุมจากทางทีมบริหาร ที่อันเนื่องจากการกระทําดังกล่าวเป็น การพักงานจากการทํางานกับวง Aliszt ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ตามกฎระเบียบที่ได้วางไว้ ซึ่งหลังจากที่ เนเน่ได้รับทราบและยอมรับถึงบทลงโทษดังกล่าว จึงเลือกตัดสินใจขอลาออก และยุติบทบาททั้งหมดจากการ เป็นสมาชิกวง Aliszt โดยจะมีผลตั้งแต่ประกาศนี้ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

    ที่มา : https://www.facebook.com/Aliszt.Official/photos/a.104771674553658/491559409208214

    อ่านต่อกับ ข่าวของ Jewel Girls และ พิกซี่ตาราง

    Tags: