เตรียมพบกับ AKIRA LIVE : IT’S SHOW TIME CONCERT @ LIVECORE !!!


AKIRA LIVE」IT’S SHOW TIME ในวันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ 2564 ติดตามรายละเอียดได้เร็วๆ นี้

โดยมีรายยชื่อวงที่เข้ารวมงานในเบื้องต้นดังนี้ RELIVE世界 , Wi5her , ShiningStars「シャイニングスターズ」, AKIRA-KURØ , MAYDAY IDOL , HAPPYTAIL ,Memoriz Idol และยังมีวงอื่นๆอีก

หมายเหตุ : กรณีเหตุการณ์ COVID-19 มีความรุนแรงขึ้น หรือ ประกาศจากส่วนงานราชการที่ส่งผลให้ไม่สามารถจัดในวันและเวลาดังกล่าวได้ ทีมงานจะพิจารณาเปลี่ยนวันแสดงหรือเลื่อนการแสดงได้ตามความเหมาะสม

ภายในงานมีระบบคัดกรองที่เข้มงวดและแน่นหนาโดยอ้างอิงจากประกาศของ ศบค. โดยทีมงานจะคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก

ที่มา : https://www.facebook.com/akiralivethailand/posts/134991905525301