วง Ah-Choo

ah-choo

Ah-Choo วงไอดอลน้องใหม่จาก Secret12 Familly ประกอบไปด้วย เมมเบอร์และเทรนนีทั้งหมด 23 คน ( 20 มิ.ย. 2564 )

เมมเบอร์

Tanyong Ah-choo
Ami Ah-Choo
Jaoying Ah-choo
Plengpin Ah-Choo
Chani Ah – choo
Saint Ah-choo
Ako Ah-Choo
Mooyor Ah-choo

เทรนนี

Teeruk S12 Trainee
Taengkwa S12 Trainee
Oil S12 Trainee
Namwan S12 Trainee
Alpha S12 Trainee
Jaiko S12 Trainee
Prai S12 Trainee
Cream S12 Trainee
Milk S12 Trainee
Mew S12 Trainee
Kitty S12 Trainee
Noina S12 Trainee
Giamee S12 Trainee
First S12 Trainee
Panghom S12 Trainee