โควิดทำพิษ After Sunset ประกาศเมมเบอร์จบการศึกษาพร้อมพักการทำวง

ขอบคุณที่ให้การสนับสนุน After Sunset มาโดยตลอด

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบันทางออฟฟิตเชียวและเมมเบอร์ได้พูดคุยกันมาซักระยะหนึ่งแล้วจึงได้ข้อสรุปดังนี้

เมมเบอร์ปัจจุบันทั้งง 4 คน ได้แก่ Yoko , Haru Tsuki และ Nae จะจบการศึกษาในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 และ ทางวงจะพักการทำวงอย่างไม่มีกำหนดหลังจากกิจกรรมสุดท้าย

after sunset graduation

ผลงานที่ผ่านมา

ที่มา : https://www.facebook.com/af.sunsetofficial/posts/567449987946582