After School เปิดรับสมัครศิลปินเข้าสังกัด

After School เปิดรับสมัครศิลปินเข้าสังกัด

โดยแบ่งตามประเภทดังนี้

ศิลปิน

 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 14-22 ปี
 • มีความสามารถทางด้านการร้องเพลง

ไอดอล

 • เพศ หญิง อายุ 16-24 ปี
 • มีความสามารถทางด้านการร้องเพลง
 • มีความสามารถทางด้านการเต้น
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับวงการไอดอล

นักดนตรี/วงดนตรี

 • สมัครเดี่ยว หรือมาทั้งวงก็ได้
 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 14-24 ปี
 • มีความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรีชนิดใดชนิดหนึ่ง

วิธีการสมัคร

ผู้ที่สนใจ กรุณาส่ง

 • ประวัติส่วนตัว พร้อมช่องทางติดต่อกลับ
 • รูปที่เห็นชัดและดูดี อย่างน้อย 4 รูป
 • คลิปแสดงความสามารถต่างๆ ตามประเภทที่สมัคร อย่างน้อย 2 คลิป (ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ)

https://www.facebook.com/afterschoolartist/photos/a.106092177564236/413416726831778/