Skip to content

ตารางงานประจำเดือนธันวาคม Aliszt Event Schedule

  พับกบพบกับตารางงานประจำเดือนธันวาคม Aliszt Event Schedule และตารางออกงานของสาวแสบทั้ง 6 คน ที่หลังจากเสร็จสิ้นกับคอนเสิร์ตครั้งแรกกันไป แต่เราไม่รอช้าค่ะ เดือนนี้มาเจอกันอีกนะ อยากเจอ!!

  aliszt-dec-2021-Schedule

  📅 11 ธันวาคม 📅

  Sora! Sora! Debut Stage – Reach for the Sky
  @Grand Station 2nd floor, Fashion Island
  15.45 -16.05 : LIVE ON STAGE
  17.30 -19.30 : Goods Selling & 2ShotCheki Session

  📅 22 ธันวาคม 📅

  TBA ONLINE EVENT
  TBA : LIVE ON STAGE

  📅 25 ธันวาคม 📅

  TGG FESTIVAL 2021
  @Grand Station 2nd floor, Fashion Island
  TBA : LIVE ON STAGE
  TBA : Goods Selling & 2ShotCheki Session

  📅 26 ธันวาคม 📅

  BLAZE LIVE VOL.3
  @Creative Industries, M Theatre Bangkok
  17.00 – 17.15 & SPECIAL SHOW : LIVE ON STAGE
  18.10 – 19.10 : Goods Selling & 2ShotCheki Session

  ฝากสาวๆทั้ง 6 คนกับสิ้นปีที่น่ารักนี้ด้วยนะคะ

  Tags: